Prowadzi Berenika Orłowska

Zapraszamy na proces grupowy w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Psychologii Procesu – POP Kreacje 2022.

Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne i obowiązują na nie zapisy.

PROCES:
Czy przywiązywanie wagi do praw zwierząt oraz przestrzeganie praw człowieka łączy się w jakiś sposób? Czy jest związane z uwagą skierowaną na prawa mniejszości w ogóle? Czy to nie tak, że jeśli stawiamy siebie wyżej od jakichś grup innych ludzi, od innych uczestników świata przyrody to jest to ta sama postawa generująca zło? Jak to się ma do naturalnej konkurencji w świecie natury?
Przyjrzyjmy się temu w grupie osób zainteresowanych pogłębioną dyskusją na ten temat.
Spotkanie prowadzone przeze mnie metodą procesu grupowego, która jest narzędziem psychologii zorientowanej na proces, służącym do wspierania społeczności w obliczu trudnych tematów i pogłębiania naszej świadomości odnośnie tego co się wokół nas dzieje.
Metoda polega na tym by rozmawiać o tym co dla nas ważne, znajdować w sobie różne stanowiska i stwarzać warunki do tego, by te odmienne stanowiska wzajemnie się usłyszały. Rezultatem jest nasza większa świadomość, często rodzaj ulgi, który daje poszerzenie naszej perspektywy widzenia problemu.
Pomimo tego, że jako osoba mogę osobiście skłaniać się bardziej ku jednej ze stron, to jako facylitator, czyli ktoś, kto ma za zadanie ułatwiać przebieg procesu przede wszystkim mam na celu zrobienie miejsce dla wszystkich stanowisk.
Zapraszam wszystkich, którzy czują, że ten temat jest dla nich ważny, że ich porusza, niezależnie od tego jakie mają stanowisko w tej sprawie.