Stajnia Okliny

czyli nasze konie w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Konie i Ludzie

Stajnia Okliny

W naszym ośrodku mieszka obecnie 10 koni – terapeutów. Żyją one swobodnie w stadzie na naszych pagórkowatych pastwiskach, w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych.

stajnia okliny konie i ludzie