Ośrodek oferuje bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną dla osób poszkodowanych przez wojnę, uchodźców i aktywistów niosących pomoc uchodźcom na polskich granicach.

Doświadczenia ośrodków w USA dowodzą znaczącą przydatność pracy terapeutycznej z udziałem koni w przypadku osób cierpiących z powodu PTSD.

Można się z nami porozumiewać po polsku, angielsku, rosyjsku i francusku. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt