Czym jest terapia z udziałem koni?

Konie mogą  pomóc nam w pracy nad sobą. Ich obecność może pomóc nam otworzyć w nas takie drzwi wewnątrz nas samych, które trudno bywa nam otworzyć w innych okolicznościach. Dlatego psychoterapia z udziałem koni bywa nieocenioną formą terapii. Pomoc koni jest nieoceniona w pracy nad problemami związanymi z relacjami z innymi ludźmi.

Na świecie istnieje wiele ośrodków psychoterapii z udziałem koni, specjalizujących się między innymi w leczeniu depresji, stanów lękowych i PTSD. W Stanach Zjednoczonych są ośrodki dedykowane pracy z weteranami wojennymi i traumą wojenną.

W wielu pierwotnych kulturach na całym świecie konie były uznawane za zwierzęta magiczne. Miały one przenosić szamanów pomiędzy światami, w celu znalezienia przez nich rozwiązań dla problemów dręczących społeczność lub jej członków. My dzięki ich obecności możemy łatwiej przemieszczać się pomiędzy poziomami naszego doświadczenia.

Można powiedzieć, że konie ( o ile mogą żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami ) wciąż przebywają w stanie świadomości, do którego my, ludzie zachodu, mieliśmy również dostęp w czasach, gdy żyliśmy blisko natury i z którym żyjąc w cywilizacji straciliśmy połączenie.

Za pośrednictwem tych dużych, silnych zwierząt możemy to połączenie na chwilę przywrócić, aby zyskać w ten sposób wgląd w naszą prawdziwą naturę i za nią podążyć.

Więcej szczegółów dotyczących psychoterapii z końmi metodą psychologii procesu znajdziecie w artykule :

Psychoterapia z udziałem koni z zastosowaniem metod psychologii zorientowanej na proces

Czytaj artykuł


Konie i Ludzie psychoterapia z udziałem koni
Psychoterapia z udziałem koni – Stajnia Okliny