Psychoterapia indywidualna

w gabinecie | online | z końmi

czas trwania sesji : 55 min

Psychoterapia indywidualna służy rozwiązywaniu problemów, które napotykamy w życiu oraz naszemu własnemu rozwojowi. Chodzi o poczucie, że żyjemy swoim własnym życiem, że jesteśmy sobą. Dzieje się tak, gdy jesteśmy w kontakcie z naszymi głębokimi uczuciami i świadomie uwzględniamy to, czego domaga się od nas nasza wewnętrzna natura i relacje z innymi.

Niechciane nastroje, trudności relacyjne, symptomy fizyczne czy odmienne stany świadomości są jak kierunkowskazy. Zawierają one zaszyfrowane informacje, których odczytanie pomaga nam znaleźć właściwy kierunek..

W trakcie psychoterapeutycznej pracy nad sobą metodą psychologii procesu, wraz z terapeutą badamy dokąd prowadzi nas proces, czyli gdzie potrzebujemy postawić następny krok. Następny krok na naszej życiowej ścieżce, w naszej konkretnej sytuacji i wewnątrz nas samych. Pytamy gdzie mamy podążyć, abyśmy czuli, że jest to w zgodzie z naszym głębokim poczuciem tego, kim naprawdę jesteśmy.

Psychoterapia par

w gabinecie | online | z końmi

czas trwania sesji :

55 min, z końmi: 80 min

W psychoterapii pary pracujemy nad trudnościami, których dana para doświadcza w swojej relacji. Możliwa jest praca nad wszelkiego rodzaju trudnościami jakie napotyka para. Problemy z komunikacją, rodzicielstwem, seksualnością, zdradą, wyborem stylu życia itd.

W terapii par prowadzonej metodą psychologii procesu mówimy o podążaniu za procesem pary. Podobnie jak w terapii indywidualnej badamy jaki jest proces danej pary, mając jednocześnie na uwadze procesy indywidualne obu stron.

W procesie terapeutycznym odkrywamy co jest właściwe dla pary w danym momencie, dokąd potrzebuje ona postawić następny krok. Możliwa jest zarówno pomoc terapeuty w przejściu trudności i wejściu przez parę na kolejny etap rozwoju, jak i pomoc w sytuacji gdy tym, czego potrzebuje para jest rozstanie.

Psychoterapia rodzin

w gabinecie | online | z końmi

czas trwania sesji : 55 min, z końmi: 80 min

Jest to rodzaj terapii dla rodziny, której członkowie decydują się pracować nad swoimi relacjami oraz problemami, z którymi spotyka się rodzina jako system. Ten rodzaj pracy jest szczególnie wskazany jeśli osobą, na której problemach skupia się rodzina jest dziecko lub nastolatek. Psychoterapia z udziałem koni jest uważana za szczególnie pomocną w terapii rodzinnej.

Jeśli osoby mają wątpliwości jaki rodzaj pracy jest im potrzebny wskazana jest wstępna konsultacja. Może wziąć w niej udział cała rodzina lub jej część.

psychoterapia ośrodek konie i ludzie